Приоритети за програмске целинеПРОГРАМСКА ОБЛАСТ

ЗАДАТАК

Носиоци

ДИНАМИКА

Начин реализације

Евалуација

Васпитно-образовни рад

Унапредити садржаје активности са децом

Васпитачи, сарадници ван установе

Новембар 2016. године

У старијим и припремним предшколским групама биће реализоване угледне активности на тему Кад порастем бићу научник. У складу са могућностима биће извршено опремање дидактичким материјалом за реализацију огледа и експеримената.

Увид у књиге васпитно образовног рада, извештаји установе, портфолија васпитача

 

Промотивне активности установе

Припремити први примерак часописа установе

Директор, стручни сарадник, васпитачи

Септембар 2016. године

Осмислити, припремити и одштампати часопис установе који ће бити подељен гостима на Дан установе.

Увид у примерак часописа

 

Стручно усавршавање

Припрема запосслених за екстерну контролу

Стручни сараданик

Током године

Организовати за васпитаче предавање о значајним аспектима рада предшколске установе, са акцентом на документацији, организационионој структури и програмирању рада

 

 

Дидактички материјали у васпитно-образовном раду

Такмичење у изради идиактичког материјала

Директор, стручни сарадник, васпитачи

Коментари

Оставите ваш коментар